Dostępne kursy

W filmie udział wzięli Pani nadkomisarz  Katarzyna Legan oraz Pani dr n. med. Aleksandra Kroll. Eksperci odpowiedzieli na pytania związane m.in. z rolą nauczycieli w działaniach profilaktycznych, dobrymi praktykami w zakresie działań profilaktycznych oraz z tym z kim i w jakim zakresie nauczyciele mogą współpracować w ramach działań profilaktycznych.
Powyższy film ma być pomocą dla nauczycieli w podejmowaniu działań prewencyjnych oraz w pracy z młodzieżą zagrożoną problemem zażywania dopalaczy.

W następnym kroku ZALOGUJ SIĘ JAKO GOŚĆ!!!


Kampania: „Dopalacze – identyfikuję, reaguję, pomagam!” została zrealizowana dzięki środkom finansowym pozyskanym z Fundacji Energa


W filmie udział wzięli Pani sierżant Monika Malińska oraz Pan prof. dr hab. Krzysztof Borowiak. Eksperci odpowiedzieli na pytania związane m.in. ze szkodliwością dopalaczy oraz ich wpływem na organizm, skutkami zażywania dopalaczy czy też aspektami prawnymi.

Powyższy film ma być pomocą dla nauczycieli w szybszym i właściwym reagowaniu w sytuacjach związanych z zażywaniem dopalaczy w środowisku szkolnym.  

W następnym kroku ZALOGUJ SIĘ JAKO GOŚĆ!!!


Kampania: „Dopalacze – identyfikuję, reaguję, pomagam!” została zrealizowana dzięki środkom finansowym pozyskanym z Fundacji Energa